Aktuální školení

Školení na míru přesně podle očekávání a požadavků klienta - v případě týden předem zaslaných témat či konkrétních dotazů budou tato témata a odpovědi na dotazy zařazeny do obsahu školení, případně je možné některé téma do školení nezařadit.

 • Pracovní právo a personalistika v roce 2018 aktuálně
  (Změny právní úpravy agenturního zaměstnávání; Změny lékařských prohlídek; Změny v zaměstnávání cizinců; Nové pokuty inspekce práce na úseku ochrany soukromí zaměstnanců; Nová judikatura; Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. 1. 2018; Aktuální změny právních předpisů v oblasti pracovního práva)
 • Zákoník práce pro vedoucí zaměstnance
  (Postup před vznikem pracovního poměru; Vznik pracovního poměru a zkušební doba; Pracovní poměr na dobu určitou; Změny a rozvázání pracovního poměru; Povinnosti zaměstnanců a jejich porušování; Povinnosti vedoucích zaměstnanců; Odpovědnost zaměstnance za škodu; Pracovní doba a práce přesčas; Dovolená)
 • Pracovněprávní minimum:

  1. část - Vznik, změny a rozvázání pracovního poměru
  • Postup před vznikem pracovního poměru; Osobní spis; Vznik pracovního poměru; Pracovní smlouva a doporučení před jejím podpisem; Informace o pracovních podmínkách; Zkušební doba; Pracovní poměr na dobu určitou
  • Změny pracovního poměru; Návrat z mateřské a rodičovské dovolené; Rozvázání pracovního poměru; Povinnosti zaměstnanců a jejich porušování; Potvrzení o zaměstnání; Doručování pracovněprávních písemností; Dohody o pracích mimo pracovní poměr
  2. část - Pracovní doba a odměňování
  • Délka a rozvržení pracovní doby; Přestávka na jídlo a oddech; Odpočinek mezi směnami; Nepřetržitý odpočinek v týdnu; Práce přesčas; Evidence pracovní doby
  • Sjednání či stanovení mzdy; Minimální a zaručená mzda; Odměňování práce přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a v neděli
  • Výplata mzdy; Srážky z příjmů; Průměrný výdělek; Dovolená a náhrada mzdy; Náhrada mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti; Kontroly nemocných; Porušení léčebného režimu a možnosti postihu
 • Legální a nelegální zaměstnávání
  (Pracovní poměr; Dohoda o provedení práce; Dohoda o pracovní činnosti; Formy nelegálního zaměstnávání; Přehled přestupků a možných pokut; Zkušenosti z kontrol inspekce práce; Práva inspektora při kontrole; Povinnosti kontrolovaných osob podle kontrolního řádu a zákona o inspekci práce)
 • Právní nástroje ke snížení personálních nákladů
  (Přehled právních nástrojů bez propouštění; Stanovení mzdy mzdovým výměrem a změna systému odměňování; Kratší pracovní doba; Částečná nezaměstnanost; Dočasné přidělení zaměstnanců k jinému zaměstnavateli; Propouštění včetně návodu postupu)
 • Pracovní cesty a cestovní náhrady
  (Pravidelné pracoviště pro účel cestovních náhrad; Práce přesčas na pracovní cestě motorovým vozidlem; Pracovní úraz na pracovní cestě; Druhy cestovních náhrad; Stravné a způsob jeho krácení; Paušalizace cestovních náhrad)

Prezentace jsou prováděny v elektronické podobě (Power Point). Všichni účastníci školení před jeho začátkem obdrží tištěné manuály (po 3 slidech na 1 stránce). V průběhu školení zodpovím dotazy z praxe. V případě předem zaslaných témat, dokumentů a dotazů mohu připravit ve formě workshopu.