Nabídka služeb

Nabízím komplexní poradenské služby v oblasti pracovněprávních vztahů a personalistiky:

  1. přípravu, revize a audity pracovních řádů, vnitřních mzdových předpisů, kolektivních smluv, personálních směrnic a vzorů všech pracovněprávních dokumentů
  2. poradenství v oblasti snižování a optimalizace personálních nákladů
  3. poradenství při kontrolách inspekce práce včetně přípravy opravných prostředků
  4. výklady platných i připravovaných pracovněprávních předpisů včetně odpovědí na konkrétní dotazy z personalistické praxe
  5. školení pro zaměstnance HR, management a ostatní vedoucí zaměstnance na všech úrovních řízení

V případech pracovněprávních sporů a při pořádání pracovněprávních školení spolupracuji s velmi zkušenými advokáty:

JUDr. Pavlem Čížkovským se sídlem v Praze 1

informace o něm naleznete na http://www.cizkovsky.cz

JUDr. Jaroslavem Pavlasem, Ph.D. se sídlem ve Velkém Meziříčí

informace o něm naleznete na advokat-vm.cz

JUDr. Pavlem Pfajfrem se sídlem v Turnově

kontakt: pfajfr.judr@gmail.com

V oblasti výběru vhodných kandidátů na místa manažerů a specialistů nejen v oblasti HR spolupracuji s Ing. Lucií Málkovou

informace o ní naleznete na http://www.forspartners.cz

Spolupracuji i s dalšími zkušenými odborníky, paní Hanou Vondroušovou, specialistkou na odměňování a rozvrhy pracovní doby, a několika specialisty na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu.